ใครมีอัญมณีสมบัติตกทอดเร่งตรวจสอบชี้บางชิ้นอาจปลอม

สถาบันจีไอทีเตือนพลอย-ทับทิม มรดกตกทอดอาจเป็นของปลอม  แนะนำมาตรวจสอบก่อนมอบลูกหลาน  นางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที  เปิดเผยว่า ขณะนี้สถาบันฯได้ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นสมบัติตกทอดกันรุ่นต่อรุ่นมาตั้งแต่สมัยโบราณพบว่าบางชิ้นอาจไม่ใช่ของแท้ เช่น เป็นอัญมณีสังเคราะห์หรือ เครื่องประดับเทียมเลียนแบบ

โดยเฉพาะพลอยและทับทิม ซึ่งเจ้าของไม่ทราบ เนื่องจากในอดีตไม่ได้มีเครื่องมือในการตรวจสอบเหมือนกับในปัจจุบัน  ดังนั้นควรตรวจสอบก่อนว่าเป็นอัญมณีฯชนิดใดและเป็นของแท้หรือไม่ก่อนที่จะเก็บเป็นทรัพย์สิน หรือเก็บไว้มอบให้ลูกหลานในอนาคต  “ในอดีตการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ได้มีอย่างแพร่หลาย คนส่วนใหญ่ซื้อโดยความเชื่อถือ และจะเชื่อตามคำบอกกล่าวของผู้ขาย ส่วนมากจะเชื่อกันว่าเป็นเครื่องประดับแท้  ซึ่งความเป็นจริงแล้วอาจจะเป็นอัญมณีสังเคราะห์หรือ เครื่องประดับเทียมเลียนแบบก็ได้ เพราะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งทำให้ผู้ซื้ออาจจะซื้อของปลอม หรืออาจไม่ทราบว่าเครื่องประดับนั้น คือ พลอยชนิดใด จริงหรือแท้ ซึ่งสถาบันอัญมณีฯ ขอแนะนำให้นำมาตรวจสอบจะดีกว่า เพื่อสร้างความมั่นใจ”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews